2003. november 30. | Isten, a bíró

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Isten a világot jogrend alá helyezte, amit az ember a bűnbeeséskor megzavart, de Isten ezt az eredeti állapotot akarja visszaállítani azáltal, hogy megítéli az emberek cselekedeteit. Folyamatos büntető eljárás zajlik az emberek ellen, amelyben Isten a döntőbíró, aki igazság szerint ítél; az ember szíve és a Sátán a vádló, aki elmarasztaló ítéletet akar kicsikarni Istentől; a Szent Szellem pedig a védőügyvéd, aki az Atyától jött azért, hogy az embert védje, tanácsolja és megtanítsa a felmentő ítéletre, ami az evangélium. Azért kell szellemben járni és az ügyvéd fennhatósága alatt állni, hogy minél több kegyelemből részesedjen az ember.

Elhangzott igék

  • Máté Evangéliuma 3,7-11.
  • Ézsaiás könyve 11,2-9.
  • Hóseás könyve 4,1-4.
  • Jelenések könyve 11,3-6.
  • I. János levél 3,19-22.