2003. december 14. | Az öröm helyreállítása

Németh Sándor prédikációjának rövid összefoglalója

Az Isten és ember közötti ;kapcsolat alaphangulatát az öröm adja. Az öröm az ember alapszükséglete. Az Újszövetség az öröm szövetsége. A názáreti Jézus Krisztus szolgálatának az a ; lényege, hogy felszabadítsa az embert a bánatból az örömre. Isten azt akarja, hogy az öröm ;a te életedben is helyreálljon. Az öröm nem csupán érzelem, hanem Isten Szellemének az emberi szellemmel való találkozása. Amikor az ember szelleme visszatalál vagy bekerül Isten Szellemébe, ez az ;egyesülés és találkozás ;az, ami örömöt ad az ember szellemének. Ez az öröm egy folytonos belső állapotként jelenik meg az emberben. Ez természetesen nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az embert érhetik olyan hatások, melyek miatt elkezd szomorkodni. Viszont az ember belsejében az öröm számára van egy belső forrás, és ebből a forrásából állandóan tud meríteni, és képes megújítani az örömöt az életében.

Elhangzott igék

  • Zsoltárok könyve 16,8-11.
  • János Evangéliuma 2,1-11.
  • Prédikátor könyve 2,23-24.
  • Róma levél 11,17.
  • Ésaiás könyve 40,6-9.
  • I. Korinthus levél 6,17.
  • Ésaiás könyve 54,5-6.
  • Joel könyve 1,12.